Swedish
Private Equity

“Investeringschefer har insett att sammansättningen av ett bra team (både i portföljbolag och investering) är av större vikt än att hitta den “perfekta” investeringsmöjligheten.”

Senaste nytt & insikter

All